Annual General Meeting

Impero’s Annual General Meeting is held on April 21, 2022 at 4PM CEST and will be conducted in Danish.

Imperos Ordinære Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag d. 21. april 2022 kl. 16.00 og vil blive afviklet elektronisk uden fysisk fremmøde i overensstemmelse med pkt. 5.17 i Imperos vedtægter. 

Som følge deraf kan aktionærer stemme forud ved brevstemme eller ved fuldmagt til bestyrelsen via Imperos investorportal eller være til stede og stemme på den ordinære generalforsamling ved livestreaming. 

Aktionærer, der ønsker at stemme på de forslag, der er fremsat på dagsordenen på livestreaming på den ordinære generalforsamling, kan gøre dette via platformen til livestreaming. Aktionærer, der er til stede på den ordinære generalforsamling via livestreaming, har mulighed for at stille spørgsmål. 

Eventuelle spørgsmål fra aktionærer kan sendes i chatfunktionen på platformen til livestreaming og bliver besvaret af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling. 

Imperos aktiekapital beløber sig til DKK 1.865.190,10. Der findes én aktieklasse. Kapitalen er fordelt på aktier på DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme på Imperos generalforsamling.